Špalíková dlažba


Impregnace dřevěné dlažby

- chrání dřevo proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu nikoliv proti působení vlhkosti. Impregnace dřevěné špalíkové dlažby se nejčastěji provádí vakuovo-tlakovou impregnací, dále pak můžeme impregnovat máčením popřípadě nátěrem.

Pro impregnaci se nejčastěji používají tyto prostředky:

Lignofix

- impregnaci dřevo získá hnědočervenou barvu
- impregnace máčením, nebo nátěrem
- není vhodné do styku s půdou

Bochemit

Wolmanit

- impregnací dřevo získá hnědé až zelenavé zbarvení dle druhu dřeviny
- impregnace máčením - pro dřevo, které není přímo vystaveno kontaktu s půdou, ani působení povětrnostních vlivů (přechodné působení vlhkosti je možné (polointeriér))
- vakuovo-tlaková impregnace - pro trvalý kontakt dřeva s půdou, nebo pro dřevo vystavené dlouhodobě vlivům přírodních podmínek (exteriér)

Doporučená impregnace do exteriéru pro špalíkovou dlažbu je vakuovo-tlaková impregnace impregnační látkou WOLMANIT popřípadě Bochemit. Špalíková dlažba určená pro interiér se neimpregnuje.

Expozice dřeva

Dřevo a materiál na jeho bázi je při použití vystaven různé úrovni ohrožení. Riziko napadení dřeva biologickými škůdci, jako jsou dřevokazné houby a dřevokazný hmyz, roste s působením povětrnostních podmínek, jimž je tento materiál vystaven. Norma ČSN EN 335-1 definuje pět tříd ohrožení, které reprezentují různé expozice dřeva.

Třídy ohrožení dřeva

Třída ohrožení Popis Příklady použití dřeva
1 Dřevo je chráněno proti dešti - je umístěno v interiéru, zcela chráněno před povětrností, není vystavené působení vlhkosti (vlhkost dřeva max. 20%) střešní řezivo, podlahová prkna, lišty, truhlářské řezivo
2 Dřevo je chráněno proti dešti, zcela chráněno před povětrností, vlhkost okolí může vést k občasnému zvýšení vlhkosti dřeva (vlhkost dřeva občas > 20%) konstrukční řezivo, obklady, střešní řezivo se zvýšeným rizikem kondenzace vodních par
3 Dřevo je v exteriéru (bez přímého a trvalého styku se zemí), vystavené působení povětrnosti nebo kondenzaci par (vlhkost dřeva často > 20%) exteriérové řezivo, podhledy, obvodové konstrukce, střešní šindele, zábradlí, plotové desky
4 Dřevo je ve styku se zemí, vodou, nebo trvale vystavené silnému působení vlhkosti (vlhkost dřeva trvale > 20%) sloupy el. vedení, zvukové bariéry, dřevěné základy, dětská hřiště, pilíře, mostní konstrukce
5 Dřevo je trvale vystaveno působení mořské vody (vlhkost dřeva trvale > 20%) pilíře, mola, přístavní hráze, lodní trupyDřevěnou špalíkovou dlažbu určenou pro použití v exteriéru zařazujeme do třídy ohrožení č. 4